Kategorier
Tips og triks

Hvordan få loopback-lyd på mikrofon-/lydinngang i Ubuntu

Å fikse loopback-lyd i Ubuntu er en smal sak

Et problem som har irritert meg flere ganger. Det hender jo, en sjelden gang, at man faktisk vil høre seg selv eller det tilkoblede lydutstyret man har plugget i mikrofon- eller lydinngangen på PC-en. Tidligere fungerte dette "ut av esken" i Ubuntu, men i senere versjoner og med Pulseaudio, har dette forsvunnet.

Enkel fiks. Kjør følgende kommando i et terminalvindu (Program > Tilbehør > Terminal):

pactl load-module module-loopback latency_msec=1

Og du ser riktig, du trenger ikke bruke  sudo for å få det til å fungere.

Om du vil ha løsningen permanent, anbefaler jeg å legge inn kommandoen i cron. Løsning:

crontab -e

Og fyll inn følgende på en ny linje:

@reboot pactl load-module module-loopback latency_msec=1

Lagre og lukk. Smil.

Kategorier
Tips og triks

Få tilgang til skrivebord via internett

Nylig fikk jeg behov for å tå tilgang til å styre en PC stående i et NAT-et nett der jeg ikke har tilgang til brannmur og portoppsett. Jeg så for meg en løsning à la LogMeIn, men siden akkurat den tjenesten ikke er å få brukt i Linux måtte jeg søke opp alternativer.

Selv om det finnes veldig mange fine applikasjoner til kundestøtteformål (gitso, Remote Help Assistant), var det få som omgikk NAT-ede nettverk på noe vis. Hamachi og NoMachine NX hadde dog vært en mulighet. Jeg valgte i stedet en hjemmesnekret løsning som jeg kan kontrollere selv ved hjelp av SSH-tunnel og VNC.

Ubuntu har i seg selv støtte for eksternt skrivebord ved hjelp av vino. Oppsett av dette gjøres via System -> Innstillinger -> Eksternt skrivebord.

Deretter setter man opp en SSH-tunnel fra PC-en du vil nå fra nettet til en Linux-server du disponerer (hallo, alle har da dette?)

ssh -R 5090:localhost:5090 <server>

Deretter, fra et tilfeldig sted i den vide verdensveven

vncviewer -via <server> localhost

Om du for eksempel ønsker at dette skal være en permanent løsning som holder seg koblet til serveren, sleng inn følgende i en crontab, da vel:

@reboot while true; do ssh -q -R 5090:localhost:5090 <server>; sleep 10; done

Loopen starter ved oppstart av maskinen og den vil prøve å koble til på nytt om nettet forsvinner.